Wanneer je werkt als zelfstandig ondernemer bijvoorbeeld zzper, mkb’er of dga dien je zelf te zorgen voor een voorziening bij eventuele arbeidsongeschiktheid. Zeker wanneer een ondernemer zijn bedrijf start zijn de kosten voor een dergelijke verzekering voor sommige zwaar. Verzekeraars houden hier rekening mee door de eerste 3 jaar starterskorting te geven op de premies. De premie kan afgestemd worden op de leeftijd van de verzekerde of gelijk blijven gedurende de gehele looptijd.

De premie is afhankelijk van het beroep, het verzekerd inkomen, het eigen risico, de eindleeftijd van de polis en vele andere factoren. Dit is een product waarin de ondernemer advies kan inwinnen. Dat houdt in dat deze vakkundig begeleidt wordt door het aanvraagproces en een passend advies krijgt. De producten zijn tegenwoordig provisievrij dat inhoudt dat de aanvrager vooraf de advies en bemiddelingsvergoeding weet zodat deze niet voor onverwachtte uitgaven komt te staan. Dit wordt in een dienstverleningsdocument vastgelegd. Op deze website staan de dienstverleningsdocumenten. Voor dit product dient u te kijken naar dienstverleningsdocument risicos afdekken.

Eggebeen verzekeringen en hypotheken is niet gebonden aan een verzekeraar of bank en kan u helpen om naar de juiste oplossing/product te gaan welke voorziet in uw behoeften.

© 2014 Eggebeen Verzekeringen & Hypotheken - All rights reserved | Realisatie door Colellawebdevelopment