Een glasverzekering dekt de kosten van breuk van glas dat deel uitmaakt van een gebouw en bedoeld is om licht door te laten. Het maakt voor de vergoeding niet uit hoe het glas gebroken is, tenzij er sprake is van een catastrofeachtige situatie, zoals oorlogssituaties, atoomkernreacties en overstromingen. Tevens is uitgesloten breuk als gevolg van brand en/of ontploffing en inbraak of een poging daartoe (want brand, ontploffing en inbraakschade zijn ook al gedekt door een opstalverzekering). Meestal is ook het plaatsen van een noodvoorziening meeverzekerd. Er is vaak al in de opstalverzekering rekening gehouden met een dekking voor glas. Echter bijvoorbeeld bij een huurwoning kan het ook zijn dat de huurders verantwoordelijk zijn voor glasbreuk en dan is een glasverzekering zeker op zijn plaats.

© 2014 Eggebeen Verzekeringen & Hypotheken - All rights reserved | Realisatie door Colellawebdevelopment