Een lineaire lening wordt gelijkmatig afgelost, de te betalen termijnen bestaan uit rente en aflossing. De verschuldigde rente wordt berekend over het nog openstaande saldo van de hoofdsom (het geleende bedrag), de totale lasten (rente en aflossing) zijn aan het begin van de looptijd relatief hoog. De hoofdsom is dan nog hoog, dus wordt er veel rente betaald. Omdat de hoofdsom langzaamaan wordt afgelost, hoeft er steeds minder rente betaald te worden. De afnemende lasten vormen een gedeeltelijke zekerheid tegen renteverhogingen: wanneer na een aantal jaren de rente wordt verhoogd zijn de totale lasten vaak toch niet hoger dan aan ze het begin waren. Bovendien, omdat de hoofdsom afneemt heeft een rentestijging minder impact. Een lineaire lening is geschikt voor diegenen die de maandlast willen zien afnemen.

Het aflossingsbedrag wordt berekend door het leningbedrag te delen door de gehele looptijd van de lening. Bij een leningbedrag van € 200.000 en een looptijd van 30 jaar, is de aflossing € 556 per maand. Hier komt de rente dan nog bij.

Rente is de vergoeding die iemand/bedrijf ontvangt voor het uitlenen van zijn of haar geld en die betaald wordt door degene die het geld leent. Rente heeft twee functies. Ten eerste geldt het als een vergoeding aan de uitlener voor het ter beschikking stellen van zijn geld, vergelijkbaar met huur. De tweede functie is het ontmoedigen van te late betaling: hoe langer men wacht des te hoger de schuld wordt door het berekenen van rente.

Bij een lening (waaronder een hypothecaire lening) is de hoofdsom de verschuldigde som geld die in gedeelten of aan het einde van de looptijd moet worden terugbetaald, naast de rente die moet worden betaald.

De pro resto hoofdsom is dat deel van de hoofdsom dat nog niet is afgelost.

Looptijd van een hypotheek is doorgaans maximaal 30 jaar. De hypotheek rente is slechts 30 jaar aftrekbaar. Hier moet worden aangemerkt dat er verplicht dient te worden afgelost in de lening op een liniaire aflossingswijze of annuiteitenwijze. Doe je dit niet dan zijn de rentelasten niet aftrekbaar bij hypotheken na 01 januari 2013 gesloten.

© 2014 Eggebeen Verzekeringen & Hypotheken - All rights reserved | Realisatie door Colellawebdevelopment